Home            Over ons           Werkwijze            Assortiment            Service              Hoorshop.nl            Contact


 
Vergoedingen

Per 01-01-2013 is er een nieuwe werkwijze verplicht voor het maken van de keuze van het hoortoestel. 

Deze werkwijze is gebaseerd op het functioneel voorschrijven, ook wel Functionele Aanspraak genoemd. 
Dit Hoorprotocol wat door Zorgverzekeraars Nederland in het leven is geroepen, is voor elke leverancier van hoorhulpmiddelen hetzelfde. 
Veel hoortoestellen zijn in categorieën ingedeeld. 
Er zijn er totaal 5. 
Tijdens een intakegesprek wordt er gekeken naar het gehoorverlies en is er een vragenlijst om in te vullen. 
Hiermee wordt beter inzichtelijk gemaakt welke persoonlijke problemen worden ervaren in de praktijk en welke situaties kunnen worden opgelost. 
Het gemiddelde gehoorverlies moet minimaal 35 dB bedragen. 
Vervolgens wordt er een afweging gemaakt op basis van deze informatie. 
Daarna wordt u in een prijscategorie ingedeeld. 
Concreet houdt de Functionele Aanspraak in dat u een eenvoudige oplossing krijgt als het kan en een meer complexe als het nodig is. Het systeem van een basisvergoeding zoals we dat de afgelopen jaren kenden, wordt door het bovenstaande vervangen voor een vergoeding van 75% van de kosten van een hooroplossing. 
Dit betekent dat u een wettelijk bepaalde eigen bijdrage betaalt van 25% over de kostprijs. 
Alle in Nederland praktiserende audiciensbedrijven zijn gehouden aan dit protocol.

Wat is er nog meer veranderd:

Een hogere vervangingsvergoeding na 6 of 7 jaar vervalt
Er kan geen oplossing meer worden aangeschaft waarvoor geen bijbetaling nodig is, iedereen betaalt 25% eigen bijdrage
Slechthorenden met een enkelzijdig gehoorverlies komen in aanmerking voor vergoeding
Het criterium om in aanmerking te komen voor randapparatuur (kinbeugels, FM en ringleidingsystemen) is verlaagd naar een minimaal gehoorverlies van 35 dB op het slechtste oor
Bij een indicatie voor een complexe oplossing (categorie 4 en 5) is een beoordeling door het Audiologisch Centrum noodzakelijk
Niet alle op de markt beschikbare hoorsystemen zijn beschikbaar voor de Functionele Aanspraak
Aanvullende vergoedingen door het UWV ter ondersteuning voor hoorproblematiek op het werk is vervallen

Voor meer informatie over alle wijzigingen en vergoedingsmogelijkheden nodigen wij u graag uit voor een gesprek waarin we u meer duidelijkheid kunnen geven.

 Hoe werkt het oor

Gang van zaken

Uitgebreide proefperiode

Vergoedingen

 

 

 

 


Wij zijn aangesloten bij Volg ons Bezoek ook