Home            Over ons           Werkwijze            Assortiment            Service              Hoorshop.nl            Contact


 

Uitgebreide Proefperiode

Iedere proefperiode begint met een intake-/kennismakingsgesprek. Informatie over de procedure voorafgaande aan de proefperiode ziet u op de pagina Uw gehoor in goede handen.

Aan het eind van het intakegesprek maken wij een afspraak voor de aanpassing. Er gaan gemiddeld twee weken voorbij voordat alles besteld en binnen is. 

De aanpassing neemt gemiddeld een uur in beslag. 
Wij stellen de hoortoestellen in aan de hand van de gehoormetingen, met behulp van een computer. 
Wij vragen u naar uw eerste indruk en zijn in staat het geluidsniveau in het oor te controleren, teneinde tot een zo goed mogelijke klankinstelling te komen. 
Verder geven wij uitleg over de werking van de hoortoestellen en oefenen wij met u het indoen, uithalen en bedienen. 
Ook laten wij zien hoe de hoortoestellen onderhouden en gereinigd moeten worden.
Tot slot nemen wij de proefbon met u door en maken wij een afspraak voor een controlebezoek.

U krijgt de nieuwe hoortoestellen dus mee naar huis en gaat in de praktijk ervaren hoe ze voldoen. 
Bij het volgende bezoek controleren wij zaken zoals: pasvorm, klankkleur en het verstaan van spraak. 
Wij vragen u naar uw bevindingen. 
Het is handig om alles wat u opvalt in de proefperiode direct te noteren en die notities mee te nemen als u voor controle komt. 
Het is aan ons uw bevindingen te vertalen naar een gewijzigde instelling van de hoortoestellen. 
Houd voor ogen dat het oor de gelegenheid moet krijgen om te wennen aan nieuwe geluiden en dat een warme klank vaak niet samengaat met een optimale verbetering van het verstaan van spraak. 
Wij kunnen metingen doen om de instelling van de hoortoestellen te controleren en te verbeteren. 

Eventuele tekortkomingen proberen wij, al dan niet in overleg met de voorschrijver, weg te nemen. 
Als er problemen aan het licht komen die met een ander type hoortoestel wellicht weggenomen kunnen worden, dan bestaat de mogelijkheid deze tijdens de proefperiode te vergelijken. 

Naast hoortoestellen hebben wij een breed assortiment aan extra hulpmiddelen. 
Om radio en tv beter te verstaan zijn er infrarood- en ringleidingsystemen. 
Op het gebied van telefonie is inmiddels veel mogelijk en met een goed wek- en waarschuwingssysteem hoeft u geen signaaltje meer te missen. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zullen wij u in de proefperiode op de verschillende mogelijkheden wijzen. 
Maar ook zonder dat er sprake is van een proefperiode informeren wij u graag. 

Het aantal controlebezoeken dat nodig is om een proefperiode positief af te sluiten staat niet vast. 
De duur is volledig afhankelijk van de resultaten. 
Wij zijn pas tevreden als u dat bent en als binnen de mogelijkheden het maximale bereikt is. 
Indien u een voorschrift heeft van een KNO-arts of Audiologisch Centrum, dan verwacht deze u aan het eind van de proefperiode vaak terug voor de definitieve goedkeuring. 
Wij zorgen ervoor dat er op dat moment een verslag van de proefperiode bij de voorschrijver ligt met daarin alle benodigde informatie. 
Bent u de proefperiode zonder voorschrift ingegaan, dan bepalen wij samen met u wanneer de proefperiode ten einde is.

Na aankoop van de hoortoestellen adviseren wij u één keer per halfjaar langs te komen en zelfs eerder als u twijfels heeft over de werking of over uw gehoor. 
Wij zullen de hoortoestellen nakijken en zo nodig de gehoorgangen inspecteren. Deze controles vallen onder het nazorgcontract.

 


Hoe werkt het oor

Gang van zaken

Uitgebreide proefperiode

Vergoedingen

 

 

 

 


Wij zijn aangesloten bij Volg ons Bezoek ook