Home            Over ons           Werkwijze            Assortiment            Service              Hoorshop.nl            Contact


 
5 jaar onder de pannen met een " Nazorg Contract ".

Beschrijving van de werkzaamheden bij het nazorgcontract.

Wij zien u graag twee keer per jaar voor een algehele controle. Ook met tussentijdse problemen bent u welkom.

Deze algehele controle bevat alle werkzaamheden die de audicien doet met als doel het hoortoestel werkend te houden en vragen van de cliŽnt over het hoortoestel en het gebruik ervan te beantwoorden.
 

Een aantal, zonder volledig te zijn, van deze werkzaamheden zijn:
x

►   Periodieke en/of tussentijdse controle van de hoortoestellen en oorstukjes.
►   Periodieke en/of tussentijdse controle van de aanpassing.
►   Reinigen hoortoestel(len).
►   Schakelaars en regelaars van het hoortoestel controleren.
►   Afsluiting van het oorstukje controleren.
►   Bij klachten onderzoeken of de klacht terug te voeren is op een defect in het hoortoestel en/of verkeerde bediening.
►   Slangetjes vervangen bij achter-het-oor toestellen.
►   Cerumenfilters reinigen (oorsmeerfilters bij in-het-oor toestellen).
►   Batterijverbruik metingen.
►   Hoortoestel metingen.
►   In Situ metingen bij moeilijk oplosbare problemen.
►   Otoscoperen van de gehoorgang (kijken in het oor met een oorspiegel).
►   Toon- en spraak audiogrammen.
►   Vrije-veld metingen.
►   Herinstellen van de hoortoestellen.
►   Repareren van een gaatje in het oorstukje.
►   Ontluchting achteraf aanbrengen of vergroten.
►   Contacten van voorschrijvers bij problemen.
►   Intermediair zijn tussen cliŽnt en fabrikant bij speciale klachten.
►   Adviezen geven over het slecht verstaan van televisie, telefoon, deurbel en over alle andere problemen m.b.t. slechthorendheid.
►   Adviezen geven naar aanleiding van een verslechterd gehoor.
►   GeÔndiceerde bezoeken aan huis worden gedurende de looptijd van het contract gratis verricht.
►   Het in bruikleen verstrekken van hoortoestellen in het geval van reparaties en dergelijke is, indien technisch mogelijk, gedurende de looptijd van het contract gratis.

 Gratis hoortest

Nazorg contract

Hoortoestel verzekering 

 

 

 


Wij zijn aangesloten bij Volg ons Bezoek ook