Home            Over ons           Werkwijze            Assortiment            Service              Hoorshop.nl            Contact


 

Gang van Zaken

Het gehoor gaat met de jaren achteruit, vaak ongemerkt.
Het valt de omgeving eerder op dan de persoon zelf, die zich eerder beklaagt dat men tegenwoordig binnensmonds praat of dat de tv te zacht staat.
De achteruitgang van het gehoor kan ook snel gaan, op relatief jonge leeftijd of aan één oor, wat altijd redenen zijn om deskundige hulp in te roepen.
De oorzaken zijn divers en een tijdige diagnose kan erger voorkomen.
Twijfelt u aan uw gehoor, maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons voor een gratis indicatieve hoortest.
Aan de hand van deze test en van uw hoorervaring in de praktijk ontvangt u van ons een advies op maat.

Mocht er aanleiding toe zijn, dan zullen wij u adviseren een afspraak met de KNO-arts te maken.
Deze zal de oren onderzoeken en mede aan de hand van een uitgebreide gehoormeting de oorzaak van de slechthorendheid vaststellen.
Als een medisch vervolgtraject niet voor de hand ligt, dan zal hij (of zij) een voorschrift afgeven voor een revalidatietraject, waarschijnlijk met behulp van hoortoestellen. Met dit voorschrift en de metingen komt u bij ons terug.

Bij vervanging van hoorhulpmiddelen, of als het gehoorverlies conform de leeftijd is en er geen contra-indicaties zijn, dan is het niet altijd noodzakelijk de weg via de KNO-arts te bewandelen.
Laat u zich hierover informeren in een van onze winkels.
In dat geval dragen wij in het kader van de aanpassing zorg voor de uitgebreide gehoormeting.

Iedere hoortoestelaanpassing begint met een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek nemen wij de meetresultaten en eventueel het voorschrift met u door, bekijken wij de anatomie van het oor en proberen wij uw hoorbehoefte in beeld te brengen.
Hiervoor gebruiken we de door zorgverzekeraar verplichte vragenlijst. Hierin komen o.a. uw ‘lifestyle’, persoonlijke wensen en eerdere ervaringen, aan de orde
.

Tenslotte bespreken wij met u de financiële aspecten van de verschillende hooroplossingen.
Een overwogen eerste keuze is de basis voor succes en voorkomt teleurstellingen.
De musicus heeft een andere hoorbehoefte dan de secretaris van de hockeyclub, en de langeafstandloper stelt andere eisen aan de gevoelige techniek dan de bibliothecaresse.

Aan het eind van het intakegesprek kiezen wij samen met u het hoortoestel of de hoortoestellen waarmee wij de gratis proefperiode starten.

 


Hoe werkt het oor

Gang van zaken

Uitgebreide proefperiode

Vergoedingen

 

 

 

 


Wij zijn aangesloten bij Volg ons Bezoek ook